Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên bắp

Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên bắp