Thử nghiệm

Thử nghiệm nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm làm sạch phi lê cá điêu hồng bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm làm sạch phi lê cá điêu hồng bằng nhũ tương...
Thử nghiệm làm sạch thịt heo bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm làm sạch thịt heo bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm hồ tiêu nhiễm Carbendazim
Thử nghiệm hồ tiêu nhiễm Carbendazim
Thử nghiệm hạt cà phê xử lý bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm hạt cà phê xử lý bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm xử lý Gạo có phun thuốc BVTV bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm xử lý Gạo có phun thuốc BVTV bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm xử lý Asen trên Gạo bằng Ozonit
Thử nghiệm xử lý Asen trên Gạo bằng Ozonit
Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên cải bó xôi
Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên cải bó xôi
Thử nghiệm xử lý vi khuẩn trên bưởi bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm xử lý vi khuẩn trên bưởi bằng nhũ tương Ozonit
Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên bắp
Thử nghiệm nhũ tương Ozonit trên bắp