Thử nghiệm xử lý vi khuẩn trên bưởi bằng nhũ tương Ozonit

Thử nghiệm xử lý vi khuẩn trên bưởi bằng nhũ tương Ozonit